Fasade

PROIZVODI

Fasade od aluminija, čelika i stakla

Staklena fasada omogućava dizajnerima i arhitektima da ostvare jedinstven koncept, novu formu, i da iznenade novim pristupom pri dizajniranju zgrada.

  • Kompletni sustavi od aluminija i čelika
  • Skylight geometrija
  • prozorne jedinice sa svim vrstama i načinima otvaranja
  • Inovativni management fasadnih tehnologija
  • Zaštite od požara i dima
  • Fasadne konstrukcije u svim klasama otpora